The beat goes on!

CONTACT

voorzitter

Edwin Schaap
06 15073512 (b.g.g. Paul Tempelaars)
jazzandsozutphen@gmail.com
postadres Borrostraat 21, 7203 GT Zutphen

 

financiële zaken/vice-voorzitter

Paul Tempelaars
06 27527290 (b.g.g. Edwin Schaap)
jazzandsozutphen@gmail.com

bankrekening NL98RABO0344 9498 85 
(tot 31 december 2019 ook nog: NL71INGB0007504990)
t.n.v. Stichting Jazz.So.Zutphen

 

secretaris/2e penningmeester

Vacant

 

bestuurslid PR/muziekprogammering

Fred van Eijsden
0575 522134 (b.g.g. Paul Tempelaars)
jazzandsozutphen@gmail.com