The beat goes on!

CONTACT

voorzitter/muziekprogrammering

Fred van Eijsden
0575 522134 (b.g.g. Paul Tempelaars)
jazzandsozutphen@gmail.com

financiële zaken/vice-voorzitter

Paul Tempelaars
06 27527290 (b.g.g. Edwin Schaap)
jazzandsozutphen@gmail.com

secretaris/2e penningmeester

Edwin Schaap
06 15073512 (b.g.g. Paul Tempelaars)
jazzandsozutphen@gmail.com

PR/publiciteit

Stan Hompe
06 81822590 (b.g.g. Fred van Eijsden)
jazzandsozutphen@gmail.com

sponsorzaken

Vacant
waarnemend Fred van Eijsden/Paul Tempelaars/Stan Hompe